Muharririn Sonsuz Yolculuğu X. Bab: Pratik Fasıla -III-

Deniyoruz. Denedikçe, denemiş olmanın verdiği teşebbüs cür'etiyle "dahil" olmuş oluyoruz.

Pratik fasılada, alttaki başlıklarla deneme yazma vazifesini "muharrir"e tevdi ediyoruz, Vesselam.

- Cim halkasında nokta - Sınavda boş kağıt vermekle sınava girmemek arasındaki fark - August Wilhelm Schlegel'in, "Eskileri, zamana meydan okuyarak çağları aşıp gelmiş olan eskileri okuyun büyük bir iştahla. Yenilerin söyledikleri pek bir anlam ifade etmiyor artık" sözü üzerine - Yazıda simya-kimya-imla - Estetik kaygı ve zevk-i selim arasındaki fark - Algının tasvirini algının kendisine yaklaştırmak - Dedem ve ben - Zihin turnikesi ve yürek turnikesi - Adını duyurma çabası ve sesini duyurma çabası arasındaki fark - "Bundan başka çıkar yolumuz yok"

- Oğuzhan Âsım GÜNEŞ

2 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

İlim, İslam düşüncesinde anlamlandırıldığı haliyle bir şeyin hakikatini bilmekten ibarettir. Bir şeyin hakikati ile o şeyin bulunduğu zaman ve mekan sarmalındaki "gerçekliği" aynı şey değildir. Vâkıal

İnsanoğlunun tüm yapıp etmelerini kuşatıcı bir şey varsa bu ahlaktan başka bir şey olmasa gerektir. Zira iyi ve kötü sarkacına denk düşmesi muhtemel ne varsa bu “ahlak”ın da meselesi olarak tezahür ed

Hazreti Ali’nin “ İlim bir nokta idi, cahiller onu çoğalttı” sözü bugünün dünyasında verilerin insanların zihinlerine boca edildiği bir vasatta, üzerinde hayli durulması gereken bir sözdür. Zira pek