Duygularını İçe ve Dışa Vuran İnsanların Özellikleri

Güncelleme tarihi: 20 Kas

Bugün sizinle duygularını içinde yaşayan insanlar ile dışa vuran insanlarda bulunması ihtimal durumlar üzerinde konuşacağız. Bu ikili tasnif, dışadönük veya içedönük kategorilerin her ikisinin içinde de bulunabilir. Yani kişi dışadönük olup, duygularını içte yaşayabilir ya da içedönük olabilir ama duygularını dışa vurabilir. Duygularının dışa vuramayan insanlarda duygu yoğunluğu daha fazladır. Çünkü insan ancak dışa vurduğu duygulardan sonra rahat edebilir. Ben bu duruma şu örneği veriyorum: Bir otobüsün içinde havanın birikmesi, düğmeye basılarak havanın dışa çıkmasını sağlama sonucu otobüsün rahatlaması... Bundan dolayı psikologlar içte biriken duyguların dışa vurmayı sağlayan yöntemler uygularlar.

Duygularını dışa vuramayan insan intikamını dolaylı yoldan almaya çalışır. Bu yönü ile sinsidir. Duygusal yoğunlukları fazladır. Bu tarz insanlarda kıskançlık, kin gibi duyguların oluşması yüksek bir ihtimaldir. Duygusal bir yapıda oldukları için dışardan uyumlu ve sevimli görünürler. Bu da birçok insan tarafından sevilmesini sağlar. Tepkilerini “takmıyor izlenimi “ oluşturarak vermeye çalışırlar; oysa en küçük olayları bile günlerce takabilirler. Duygusal yapıda oldukları için uzun süreli ilişkilerde başarısız olurlar. Duygularını önemseyen insanları severler. Genelde yanlış görmüş oldukları bir durum ile ilgili iletişim kurmak yerine aynısını o kişiye yaparak intikam almaya çalışırlar. Bu tarz insanlar, karşında ki insana güven vermedikleri için ve sürekli soğuk davranma gibi stratejiler izlediklerinden dolayı karşı tarafın ilgisi azalır. Karşı tarafın muhabbeti düşer. Bu tarz insanların en iyi anlaşacağı kişiler, yapı olarak umursamaz kişiler olur. Çünkü bu tarz insanlar onlara iyilik yapılmasından çok, kötülük yapılmamasını isterler. İyilik yapılmamasını sindirebilirler ama kötülük yapılmasını kabul edemezler. Umursamaz insanlar ise genelde problem çıkarmayan kişiler olduğu için daha iyi anlaşabilirler. Duygularını dışa vuran insanların duygu durumları daha çabuk değişir. Dengesiz bir ruh hali vardır. Çabuk öfkelenip, çabuk yumuşayabilirler. Bu tarz insanlar da görülen duygular ise genelde kendi ile övünme, kibir, ilgi çekme gibi duygulardır. Bu tarz insanlar ile daha uzun süreli arkadaşlık kurmak olasıdır. Çabuk yönlendirilebilirler. Çabuk karar alıp uygulamaları yüzünden birçok kez kandırılma veya yanlış yapma durumu ile karşı karşıya gelebilirler. Kin tutma durumu çok olmaz. Çünkü duygularını dışa vurdukları için rahatlama sağlanır, içte büyümez. Bu tarz insanlarda da karşında ki insanın olumsuz tavrına karşı aynı ile karşılık vermek vardır. Özgüvenleri yüksektir; oysa duygularını dışa vuramayan insanlarda özgüven eksikliği vardır. Bu durum onların mütevazı görünmesini sağlayabilir.

Duygularını dışa vuran insanlar, bir topluluk içinde bütün ilginin üzerinde olmasını isteyebilirler. Bunun nedeni geçmişten gelen aileleri tarafından sevilme, değer görme gibi nedenlerdir; oysa duygularını dışa vuramayan insanlarda ise aile ilişkileri zayıftır. İletişim imkânı kısıtlıdır. Muharrem YAKUT

27 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Birçok mezarlığı ziyaret etmiş birisi olarak refikamın vatan-ı aslîsinin mezarlığı gibi ilgimi çekeni olmadı. Belki Anadolu'nun bir çok köyünde buna şahit olan vardır, belki de bozkıra hastır bilemiyo

Şehitlik ve Gazilik bu topraklarda alınabilen en şerefli sıfatlardır. Allah'ın(cc) takdir ve övgüsüne mazhar olan bu sıfatların içini, Peygamber Efendimiz (Gazâvatname) ve sahabeler hayatlarıyla dold

Sözde darb'ül mesel iradına söz yok amma Söz odur âleme senden kala bir darb-ı mesel -Nâbî Fasih bir Türkçe konuşmak lazım gelir ki fasih türkçenin bir kavram lehçesi olduğunu bilme yükümlülüğünü y