top of page

Şeyh Gâlib'e Mersiye

Güncelleme tarihi: 1 Şub


Doldur siyâha matemin engiz-i hârını Aşkın hazânıyım dahı bilmem bahârını Madem yitirmişim gecenin nev-nehârını "Ağyârım ağlasın bana hem yârım ağlasın" Sûkut etsin gönül buna ruhsârım ağlasın


Hikmet sözün Hakîm-i Sühân'dan işitmişim Gevher nidâsını genc-i nihândan işitmişim Eyvah gülün âhın yine handân işitmişim Bağbânım ağlasın bana hem bâğım ağlasın Solsun çemeni düzlerin ol dâğım ağlasın


Hasret mi şâhı böyle zebun eyleyen adem Firkat mi mâhı böyle sa'ydan döndüren kadem Mademki Zühre şavkını terk eylemiş bu dem Mehtâbım ağlasın bana hem tâbım ağlasın Fer-memnû eyleyen beni bîtâbım ağlasın


Zat'üs Suver'de katresi deryâ piyâlemin Bir zerre dehre düştü zelil oldu âlemîn Eyvah ki âhı bende durur ol iyâlimin Mazhârım ağlasın bana hem hârım ağlasın Çöksün gazel yürekteki gülnârım ağlasın


Yok nasibim âlem-i cihânın esbâbına Ol hüsn-ü aşka tâlip olsam veya bâbına Ermez isem onun gibi Gâlib hitâbına Münhâsır ağlasın bana hem sırrım ağlasın Gâlib değilse sırrım ol esrârım ağlasın


-Münhasır

141 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Göğsümü ne tür yere saklayayım, Senden kaçılmaz, ah, sana kaçılır... Şiire çalan bir renk gözlerimde, Kalbime bir yol da ordan açılır, Aklıma uğra, gel, kalbimi kaçır. Göğsümü ne cüretle saklayayım, S

Mavi tenli köylüler, Iskaladı denklemi, Tıpkı sömürgen çocuk şenlikleri gibi, Elleri, Hınca kısıkmış uyuşkan gösteri, Etleri, İşaretlenmek için yeterince diri, Biri, Kaç gün sürüyor bu sövgü dedi, Yed

Guguk kuşlarının ihaneti tatmış yanıyla uyandın Bir dahlim yoktu bunda El değmemiş, ses ermemiş bir ihanet Çöreklenmiş sicil makbuzuna Bir dahlim yoktu bunda. Sana sırtında doçka olan pikaplar Uydusu

bottom of page