top of page

Şeyhülislam Yahya Efendi'nin "Eyledi" Redifli Gazeline Tahmis

(Fâ`ilâtün fâ`ilâtün fâ`ilâtün fâ`ilün)

Bilmeden ben dil-i misbah anda püryân eyledi

İhtiyârım ol ki demden terk-i pâyân eyledi

Külde sırdan pâye almış hârı âyân eyledi

"Aldı gönlüm yâr evvel sonra vîrân eyledi

Ah kim dil mülküni alan tâlân eyledi"

Sen misin şol serv-i müjgan pür-i ahraz eyleyen

Def-i meltem nevm-i ebred ömrü poyraz eyleyen

Çölde serab gölde turab nüşre ibraz eyleyen

"Bâg-ı hüsne kâmetün serv-i ser-efrâz eyleyen

Ben hakîri sâyeveş hâk ile yeksâne eyledi "

Hâli mâmur kendi hârab ol satanlar kendüyi

Gönlü berk-âsâ kanat yârdan atanlar kendüyi

Şol kıyâmet kopmadan hep kurtaranlar kendüyi

"Katre-i nâ-çîzden kemter tutanlar kendüyi

Katreyi deryâ idüp deryâyı `ummân eyledi"

Göz yakîn ister de kalp teslim olup etmez güman

Önce Hakk'ın sonra aşkın varlığından Müslüman

Tartma aşkın cüssesin âlemde yoktur ol mizan

"Aşk bârını götürmezken zemîn ü âsumân

Avn-i hakk bir nâ-tüvâna anı âsân eyledi"

Bîvefâ esvâbında sırrın âşikâr olmaz heva

Çehre mesrur olmasın dersin Güzel aşktan yana

Anda oldum aşk-ı hummâ aşk da Münhasır sana

"Aşkdan kurtulmadan Yahyâ ölüm yegdür bana

Kangı `âşıkdur ki derd-i aşka dermân eyledi"

- Münhasır

12 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Göğsümü ne tür yere saklayayım, Senden kaçılmaz, ah, sana kaçılır... Şiire çalan bir renk gözlerimde, Kalbime bir yol da ordan açılır, Aklıma uğra, gel, kalbimi kaçır. Göğsümü ne cüretle saklayayım, S

Mavi tenli köylüler, Iskaladı denklemi, Tıpkı sömürgen çocuk şenlikleri gibi, Elleri, Hınca kısıkmış uyuşkan gösteri, Etleri, İşaretlenmek için yeterince diri, Biri, Kaç gün sürüyor bu sövgü dedi, Yed

Guguk kuşlarının ihaneti tatmış yanıyla uyandın Bir dahlim yoktu bunda El değmemiş, ses ermemiş bir ihanet Çöreklenmiş sicil makbuzuna Bir dahlim yoktu bunda. Sana sırtında doçka olan pikaplar Uydusu

bottom of page